UWAGA! Kontrola segregacji odpadów komunalnych w Gminie Dorohusk Analiza sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Dorohusk wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska,  a rosną ilości odpadów zmieszanych. Utrzymanie tej tendencji będzie skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kar pieniężnych. Przyczynia się…

Czytaj więcej Kontrola segregacji odpadów

UWAGA !!! ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI i SPOSOBU USTALANIA opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     W związku z ciągłym wzrostem ilości powstających odpadów, a tym samym kosztów ich wywozu, Rada Gminy Dorohusk podjęła uchwałę o zmianie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz o wysokości obowiązujących stawek. Od 1 kwietnia 2018 r.…

Czytaj więcej Zmiana wysokości stawki i sposobu ustalania opłat za odpady komunalne

Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. w Dorohusku informuje, że w dniach od 23.06.2016 do 07.07.2016 będzie przeprowadzane na wodociągu w Dorohusku i Okopach chlorowanie wody. Prosimy o niepodawanie chlorowanej wody dzieciom oraz osobom uczulonym na chlor.

Czytaj więcej Odbiorco wody!