Gminny Zakład Obsługi Sp. z o.o. Dorohusk z/s Kol. Okopy podaje aktualnie obowiązujące stawki za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków

Wysokość taryf obowiązujących od 01.01.2016 r. wynosi następująco:

Dla grupy odbiorców – gospodarstwa domowe:
1) dostawa 1 m3 wody – 2,72 zł (netto)
2) odbiór 1 m3 ścieków – 7,07 zł (netto)

Dla grupy odbiorców – pozostali odbiorcy:
1) dostawa 1 m3 wody – 6,05 zł (netto)
2) odbiór 1 m3 ścieków – 8,00 zł (netto)

Do powyższych stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, który na dzień dzisiejszy wynosi 8%.

Do ceny wody będzie doliczana opłata abonamentowa za rozliczenie wskazań wodomierza w wysokości 3,50 zł brutto.

Taryfy obowiązują przez 1 rok (do 31.12.2016 r.).